Thông tin bài đăng

CPortada Forum Test

Đăng tại chuyên mục First Forum

Mã tin: 5

on Sat Jan 15, 2011 11:44 pm#1
avatar
Administrator
http://cpdemo.activo.mx
Test
Test Quote
Code:


          <div class="main-content topic">
                <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
                    <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                      </div>

                      <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                         
       

<div class="user">
                            <div class="user-ident">
                                <h4 class="username">
        Bot Avisador</h4>
                                <div class="user-basic-info">
                                 
        <img src="http://i.imgur.com/wbIOt.png" />

                                </div>
                            </div>
                            <div class="user-info">
                                Rango: Bot avisador
Fecha de inscripción: 27/9/2011
                            </div>
                          </div>

                          <div class="post-entry">
                            <div class="entry-content">

                                <div>
                                  <div><strong>
                                      El texto que quieras
                                  </strong></div>
                                  <div class="clear"></div>
                                </div>
                                <p>
                                  {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                                </p>
                            </div>
                          </div>
                      </div>


                      <div class="postfoot">
                          <div class="user-contact">
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                          </div>
                          <div class="post-options">
                            {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                          </div>
                          <div style="clear:both;"></div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
              <hr id="first-post-br" />
              <div class="main-content topic">
                    <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          </div>Last edited by Sea on Tue Oct 04, 2011 10:54 pm; edited 1 time in total

on Sun Aug 14, 2011 11:54 am#2
avatar
Administrator
Reply Post Demo!

on Sun Jan 29, 2012 11:21 am#3
avatar
Nice skin will love to have it when done

on Tue Feb 28, 2012 2:19 pm#4
avatar
mmm

#5
Sponsored content

Quyền hạn của bạn tại chủ đề này

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan

Đang cặp nhật

 
  •  

Free forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum